hoe zijn ze te bereiken - hoe bereikbaar zijn ze - hoe bereiken ze ons - hoe bereiken ze veel - hoeveel bereik hebben ze - hoever reiken ze - hoe rijk zijn ze

mail en telefoon

e
info@mckassett.nl
t
+31 6 33847664 - Frank Siera, artistieke leiding, tekst en regie
t
+31 6 14663812 - Oukje den Hollander, artistieke leiding, muziek en spel
t
+31 6 50460513 - Gerko Tempelman, artistieke leiding, filosofie en dramaturgie
t
+31 6 43122507 - Manon Bek, zakelijke leiding, algemene productie

te koop

De tekstboekjes van STRANDT (2016) , HOOFDROL (2017), KRAAK (2018), SKRIK (2020), BALLADE VAN BODIE (2021) en WANKLANK (2023) zijn gepubliceerd bij De Nieuwe Toneelbibliotheek en bij ons te koop. U kunt het boekje kopen na de voorstelling of u kunt €15,00 (incl. verzendkosten) overmaken naar:

IBAN: NL68 RABO 0308 1166 15
BIC: RABONL2U
t.n.v. Stichting mc KASSETT

en uw adresgegevens doorgeven op info@mckassett.nl.

Ook kunt u KASSETTtruien kopen. Dit zijn sweaters met daarop een citaat uit één van onze voorstellingen. Op het moment verkopen we een blauwe trui met daarop de tekst “mijn moeder is mijn eigen filosoof” uit de voorstelling STRANDT, een beige trui met daarop de tekst “ik heb de zon verzonnen, ik heb de dag bedacht” uit de voorstelling ODE AAN DE TWIJFEL, een roze trui met daarop de tekst “je bent een lekker ding-an-sich” uit de voorstelling HOOFDROL, een roestbruine trui met daarop de tekst “I’m downright funkified” uit de voorstelling BALLADE VAN BODIE en een groene trui met daarop de tekst “jij kunt er ook niets aan doen dat je zo denkt” uit de voorstelling WANKLANK. Een trui kost €25,- incl. btw, excl. eventuele verzendkosten (€5,-). Koop er één na een voorstelling of mail ons op info@mckassett.nl.

stichting

kvk

Steun KASSETT

KASSETT is sinds 2017 een erkend goed doel! Dit betekent dat muziektheatercollectief KASSETT de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) heeft verkregen van de Belastingdienst. Goed nieuws, want giften aan Stichting mc KASSETT zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Doneren? Mail info@mckassett.nl

informatie steun KASSETT

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Fondswervende instellingen

Zie hier het ingevulde standaardformulier publicatieplicht t.b.v. de ANBI-status van Stichting mc KASSETT.

Stichting mc KASSETT         
KvK-nummer: 64338452

BTW-nummer: 855622404B01

RSIN nummer: 855622404

Contactgegevens stichting (postadres): Martksteeg 1, 2312 CS Leiden

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

a. het bieden van een platform voor theatermakers, muzikanten, schrijvers en andere kunstenaars, die dit platform gebruiken voor bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – het maken van (muziek-)theatervoorstellingen, het uitvoeren van een concert of een performance, het schrijven van (toneel-)teksten of het organiseren van creatieve evenementen;

b. het bieden van een huis van experiment en onderzoek, teneinde de kunstuitingen genoemd in a. te ondersteunen, ontwikkelen en verdiepen;

c. het faciliteren van producties die worden ontwikkeld door een individu of door een samengesteld collectief;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin verband houden met het voorgaande, of daartoe bevorderlijk zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan:
Vanaf 2024 richt KASSETT zich op het thema ‘geheugen’. In 2024 houden wij ons o.a. bezig met de volgende projecten:

– MARTHA, een voorstelling in samenwerking met ArtEZ Muziektheater en ParkVilla in Alphen a/d Rijn, over het oude kindertehuis waar nu een theater gevestigd is en de herinneringen van die plek en de kinderen die daar verbleven

– DÉJA VU, een voorstelling in samenwerking met MBO Theaterschool Rotterdam en Theater Ins Blau in Leiden, over hoe de beleving van herinneringen per persoon kunnen verschillen en in de loop der jaren kan veranderen

– de online release van de muziek uit onze voorstelling WANKLANK, in samenwerking met muziekensemble Ikarai

– SPIERGEHEUGEN, een korte voorstelling in samenwerking met danscollectief DansBlok, over de vraag of ons lijf soms beter herinnert dan ons hoofd

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Ingehuurd personeel (ZZP’ers) wordt uitbetaald naar de richtlijnen van de Cao Theater en Dans.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2016 KASSETT

Jaarcijfers 2017 KASSETT

Jaarcijfers 2018 KASSETT

Jaarcijfers 2019 KASSETT

Jaarcijfers 2020 KASSETT

Jaarcijfers 2021 KASSETT

Jaarcijfers 2022 KASSETT

Jaarcijfers 2023 KASSETT

Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0308 1166 15

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent simpel gezegd dat KASSETT zorgvuldig omgaat met uw gegevens. Contactgegevens t.b.v. onze mailinglist zullen nooit aan derden worden verstrekt.

bestuursleden

Marije Bettonviel
voorzitter (artistiek coördinator HZT)
Tamara Keasberry
secretaris (directeur bureau TamTam, zakelijk leider o.a. YoungGangsters)
Stella van Lieshout
penningmeester (creatief producent)

colofon

Identiteit en website
Marsdiep en Kitemedia
Fotografie
Jurre Rompa, Robert van der Ree, Saris & den Engelsman, Anna Glinka, Edwin Smits, Geurt Kersjes, ogen-blik, Raymond van Mil, De Concertfotografe, Jaap Kroon Fotografie, Tess Janssen Photography, Franklin van den Erf, Joop Siera, Judith Sluijter, Bowie Verschuuren, Rutger van der Bent, Pet Holman, Syd Horster, Petra Groenenboom, Jan Turkenburg, Olivia Meijer, Petra van Dijk
Ontwerp publiciteitsbeelden
Fritt e Frøt, Marsdiep, Floris Schrama, Martijn Vooijs, Jannica van Veenendaal, Alexis Gaston (Gastonize)